top of page

Oppstart av reguleringinsarbeid for Bloksberg, planID r20230038

Formålet med planen er å legge til rette for boligfortetting og næringsvirksomhet i Bergljots gate 4. Planinitiativ og tilbakemelding fra kommunen kan lastes ned fra lenken nedenfor.

 

Bebyggelsen rundt eiendommen legger naturlig opp til en tettere bystruktur. Det er ønskelig å styrke gaterommet i Bergljots gate ved å rydde opp i et oppstykket kvartal og fylle inn tomrommet mellom legevakta i sør, og studentboligene i nord.

Planområdet omfatter eiendommen til Bloksberg, gategrunnen i Bergljots gate, eksisterende/fremtidige snarveier gjennom kvartalet og deler av bakgården i kvartalet. Planområdet er valgt for å gi handlingsrom for en helhetlig planlegging som ivaretar mobilitet, vegetasjon og antikvariske verdier.

Det er avgjort av Trondheim kommune at planen ikke krever konsekvensutredning.

Det inviteres til et åpent informasjonsmøte 29.februar kl.: 18:00 i bymisjonens lokaler på Bloksberg, Bergljots gate 4. Møtet er åpent, men vi ber interesserte gi beskjed til Arkitekten@arkitekturfabrikken.no slik at  vi kan forberede lokalet deretter.

 

Alle som har innspill til planen kan sende dette til Arkitekturfabrikken AS, Erling skakkes gate 52b, 7012 Trondheim. Eller på e-post til Arkitekten@Arkitekturfabrikken.no

 

Frist for innspill er 13.mars. Innspill må informere om hvilken plan det gjelder (Bloksberg r20230038) og informasjon om innsender. Innspill er offentlige dokumenter som vil bli vedlagt saken for behandling av planforslaget.

 

Har dere andre spørsmål kan dere rette dette til Birk@Arkitekturfabrikken.no

bottom of page