top of page

Enebolig Utsikten

Ny enebolig med utleieleilighet i sokkel

Tomten ligger i et skrånende terreng med en fantastisk utsikt over Trondheimsfjorden mot nord. Øvre del av tomten har en flatere karakter og egner seg godt som uteareal. Huset er utformet som en smal bygningskropp lagt langs eksisterende terreng for å minimalisere terrenginngrepet. Huset har en rasjonell planløsning og det ble lagt opp til at tiltakshaver kunne utføre en del av arbeidet selv. Hovedleiligheten er ca. 100m2, og sokkelleiligheten er ca. 70m2.

bottom of page