Tukthuset

Omfang: 11 leiligheter, 8 byhus, 1800 m² BRA

Fortetting med byboliger i vernet bymiljø

 

I Trondheim sentrum har vi gjenreist 4 historiske volumer mellom de vernede bygningene, Tukthuset og Lagmannsretten. Tukthuset er en viktig del av Trondheims historie, og de gjenværende bygningene er fremtredende i byens gateløp. Siden 1800-tallet har anlegget vært i konstant utvikling, forandret og tilpasset etter bruk og behov.

 

Ved gjenreisningen av de historiske volumene er det lagt vekt på å videreføre de gode kvalitetene fra trehusbebyggelsen og samtidig utforme innsiden i tråd med dagens behov og ønsker. Det har også vært viktig at fasader på de nye volumene bevarte eksisterende komposisjoner, men med et mer moderne uttrykk for å tydelig skille nytt fra gammelt. På denne måten har vi fått det beste fra to verdener: Et tradisjonsrikt nabolag med røtter i historien, og moderne boliger med unik egenart. I utformingen av enhetene er det lagt vekt på oppholdsarealene som de viktigste rommene i boligene. Gode takhøyder og takvinduer sørger for mye luft og lys, og referanser til det historiske skallet skaper oppholdsrom med karakter.

 

En variasjon av byhus, store og små leiligheter bidrar til et dynamisk nabolag, hvor den skjermede bakgården blir en møteplass og felles bruksareal. Når du kommer inn i bakgården entrer du en liten by i byen, som skaper en fin overgang fra by til hjem.