top of page


Omfang: 1800 m² BRA
Tiltakshaver: Godhavn

4 historiske bygg som har blitt reetablert for å skape nye boliger i Trondheim sentrum.

Tukthuset

Tukthuset var nominert til Trondheims Byggeskikkpris 2022!


I Trondheim sentrum har vi gjenreist 4 historiske volumer mellom Tukthuset og Lagmannsretten, to vernede bygninger som står igjen etter et langt større historisk anlegg. Ved gjenreisningen av de historiske volumene er det lagt vekt på å videreføre de gode kvalitetene fra trehusbebyggelsen og samtidig utforme innsiden i tråd med dagens behov og ønsker. Det har også vært viktig at de nye fasadene gjenspeiler trekkende fra den bestående bygningsmassen, og viser frem trekk fra de byggene som ikke lengre er tilstede. I utformingen av boligene er det lagt vekt på de estetiske kvalitetene i oppholdsrommene.

En variasjon av byhus, store og små leiligheter bidrar til et dynamisk nabolag, hvor den skjermede bakgården blir en møteplass og felles bruksareal. Når du kommer inn i bakgården entrer du en liten by i byen, som skaper en fin overgang fra by til hjem.

bottom of page