Rekkehus på Reppetoppen

 

Tre av fem byggetrinn på Reppetoppen består av rekkehus tegnet av Arkitekturfabrikken.

I siste byggetrinn kom ideen om mikrorekkehusene, da man så et behov for en bredere typologi blandt rekkehus og leilighetskomplekser. 

Mikrorekkehusene på 70 kvadratmeter er unike i den forstand at de tilbyr eneboligkvaliteter i kompakt form. Arealet tilsvarer en normal treromsleilighet, men utformingen gir den rekkehusets funksjonalitet og bomiljø.

Vi har lagt vekt på å oppnå en spesielt god sammenheng mellom ute og inne. God takhøyde, rause vindusflater og doble dører mot uteplasser på begge sider av huset gjør at boligen oppleves luftig og romslig.