top of page

Rekkehus på Reppetoppen

 

Tre av fem byggetrinn på Reppetoppen består av rekkehus tegnet av Arkitekturfabrikken.

I siste byggetrinn kom ideen om mikrorekkehusene, da man så et behov for en bredere typologi blandt rekkehus og leilighetskomplekser. 

Mikrorekkehusene på 70 kvadratmeter er unike i den forstand at de tilbyr eneboligkvaliteter i kompakt form. Arealet tilsvarer en normal treromsleilighet, men utformingen gir den rekkehusets funksjonalitet og bomiljø.

Vi har lagt vekt på å oppnå en spesielt god sammenheng mellom ute og inne. God takhøyde, rause vindusflater og doble dører mot uteplasser på begge sider av huset gjør at boligen oppleves luftig og romslig.

bottom of page