Nardo Studentby, Hjem 2.0

Studentby for ca 800 beboere i regi av Studentsamskipnaden i Trondheim

 

Status: Under prosjektering
Tiltakshaver: SiT
Sammarbeidspartner: Agraff Arkitekter
Omfang: 25 000 m²

Prosjektet følger av en arkitektkonkurranse fra 2020 som vi leverte i samarbeid med Agraff Arkitekter. Ensomhet er et voksende problem i Norge, og i de siste årene er særlig ensomhet og utenforskap blant studenter et tema som har kommet frem i lyset. Prosjektet hjem 2.0 tar opp hva arkitektur kan bidra med for å gi tilhørighet, sosial trygghet og følelsen av et hjem til de mange studentene som har flyttet fra familie og venner og til alle de som føler seg alene og annerledes.