top of page

Nardo Studentby, Hjem 2.0

 

Status: Under prosjektering

Omfang: 25 000 m²

Tiltakshaver: SiT
Sammarbeidspartner: Agraff Arkitekter

Studentby for ca 800 beboere.

Prosjektet følger av en arkitektkonkurranse fra 2020 som vi leverte i samarbeid med Agraff Arkitekter. Ensomhet er et voksende problem i Norge, og i de siste årene er særlig ensomhet og utenforskap blant studenter et tema som har kommet frem i lyset. Prosjektet hjem 2.0 tar opp hva arkitektur kan bidra med for å gi tilhørighet, sosial trygghet og følelsen av et hjem til de mange studentene som har flyttet fra familie og venner og til alle de som føler seg alene og annerledes. 

bottom of page