top of page

Mellom Steinene

Konkurranseforslag

Sammen med kunstnerne Karianne Stensland og Per Kristian Nygård prekvalifiserte Arkitekturfabrikken seg høsten 2014 til konkurransen om å utarbeide et minnested for 22.juli i Trondheim.

”Mellom steinene” er møtet med et stykke natur midt i Trondheim. Et minnested som skulle stimulere og utfordre oss gjennom et taktilt, robust og inspirerende steinlandskap, som åpner for ettertanke og nye visjoner.

Et sentralt aspekt og utgangspunkt for vårt arbeid var temaet overgang. Overgang rund en sorgprosess. Overgang i ulike faser i livet. Overgang fra ettertanke til handling. Overgang fra et hastig by og inn i et tidløst steinlandskap.

bottom of page