top of page

 

Omfang: 200 m² BRA

Tiltakshaver: Privat

 

En ny enebolig

Enebolig Lade

Utganspunktet for eneboligen var en tomt med mye terreng og god utsikt mot fjorden. Huset er tilpasset terrenget ved at husets funksjoner er plassert på ulike halvplan. Oppholdsrommene ligger på øverste plan slik at man får utnyttet utsikten.

Terrassene ligger pent i terrenget og blir en fortsettelse av hagen rundt huset. Det er det lagt vekt på å bryte opp fasaden ved bruk av ulike materialer, samtidig som at huskroppen er med på å danne skjermede arealer utendørs.

bottom of page