Bakke Bydelshus

Ombygging av verneverdig bydelshus til senter for design.

 

Status: Tatt i bruk
Tiltakshaver: Albagruppen
Omfang: 1450 m² BTA

 

Det vakre, gamle bydelshuset på Bakklandet i Trondheim fikk nytt innhold med kontorer og senter for design. I tett samarbeid med tiltakshaver, brukere og byantikvar ble bygget istandsatt for å romme kontorer og boliger. Særegenheten i det gamle «kirkerommet» er tatt vare på og gjort tilgjengelig for byen. Ved hjelp av forsiktige inngrep i fasaden er det historiske uttrykket ivaretatt samtidig som bydelshuset har fått en mer ekstrovert karakter.