top of page

Omfang: 70 m² BTA

Tiltakshaver: Privat

Transformasjon av et lite lagerbygg til atelier.
 

Atelier Edvine

Den lille bygningen ligger i landlige omgivelser på Stokkøya nord for Trondheim. Bygget er oppført i tegl og var tidligere brukt til lager. Det var gammelt og slitt, men med et stort potensiale i form, proporsjon og komposisjon. I transformasjonen fra lagerbygg til atelier ble det viktig med dagslys og takhøyde, og samtidig bevare så mye som mulig av det eksisterende.

Eksisterende bygning har en tilnærmet kvadratisk grunnflate med to lave etasjer. Det flate taket ble erstattet av en ny takstruktur som ga økt takhøyde i hovedetasjen. Den nye takstrukturen åpner seg mot utsikten og tar inn dagslys i arbeidsrommet. Taket har egen bæring, noe som gjør det lettere å rehabilitere eksisterende bygningsmasse etterhvert som det blir behov.

Oppføring er utført av eierne: Marius L. Aasprong og Edvine Larssen. Fotografi av Edvine Larsen

bottom of page