top of page

 

Omfang: 8 400 m² BRA

Tiltakshaver: Godhavn

 

Reguleringsforslag til boligområde i Trondheim.
 

Åsveibakken

Dette forslaget legger opp til et sammensatt og flersidig nabolag som fletter sammen en små-urban struktur med urørt natur. Bebyggelsen er lagt i en skråning, og kobler sammen Jakobstien og gamle Åsvei med en forbindelse på tvers av flere intime tun i menneskelig skala.

Landskapet på tomten ble utnyttet til å splitte bebyggelsen i to. Leilighetsbygg er plassert i bunnen av tomta, skjult i et naturlig søkk i skråningen. Det flatere partiet på toppen er benyttet til en lav-tett bebyggelse som er klynget sammen for naturlig samhold. Klyngene gir samtidig en tydelig definering av bebyggelsen i landskapet og gir plass til god tetthet hånd i hånd med grøntarealer, lys og luft.

bottom of page